Príjemné prežitie vianočných sviatkov a šťastný nový rok 2018

Príjemné prežitie vianočných sviatkov, v novom roku veľa šťastia, zdravia, osobných a aj pracovných úspechov prajú členovia AMK PD