PF2021

Všetko dobré v novom roku praje kolektív AMK PD Žarnovica a veríme že sa v poslednú augustovú nedeľu 2021 už vidíme.