Tlačivá a pokyny

Vážený návštevník, na týchto stránkach nájdeš dokumenty k podujatiu, ako aj novinársku akreditáciu ktoré je možné si stiahnuť.

V prípade že sa chcete zúčastniť na Zlatej prilbe SNP ako novinár, alebo fotograf je potrebné si pred vyplnením prihlášky k akreditácii bezpodmienečne prečítať „Zásady pre akreditáciu novinárov“.

Následne si možete stiahnuť a vyplniť: „Prihlášku k akreditácii“. 

Organizačný a návštevný poriadok

Požiarne smernice

Informácie o spracovaní osobných údajov nájdete na tomto mieste.