Program a pokyny k 53. Zlatej Prilbe SNP - 28.8.2016

Program a pokyny 53. ZP SNP

28.08.2016

12:00 - 12:30             voľný tréning

13:30                         slávnostný nástup

13:55 - 14:00             zoskok parašutistov z Očovej 

14:00 – 14:15             otvárací program a predstavovanie pretekárov a funkcionárov

14:25 – 16:55             1. – 19. jazda

16:55 – 17:05             žrebovanie tomboly

17:05 – 17:15             20. jazda – finálová

17:15 – 17:45             vyhlásenie víťazov, odovzdávanie cien víťazom, hymna víťaza

17:45 – 18:15             odovzdávanie a preberanie tomboly

Uvedené časy sú len orientačné, organizátor si vyhradzuje právo zmeny programu.

 

Radi  by sme vám pripomenuli, že svojou disciplinovanosťou pomôžete pri zabezpečovaní úspešného a nerušeného priebehu pretekov.

!!!

* zdržujte sa len vo vyhradených priestoroch pre divákov

* nevstupujte v čase konania podujatia do priestorov dráhy

* rešpektujte a dodržujte pokyny organizátorov a členov usporiadateľskej služby

* neznečisťujte dráhu, tribúny ani okolie

*  rodičia dbajte na bezpečnosť svojich detí

* po ukončení podujatia pokojne opustite miesto konania podujatia

!!!

Vezmite prosím na vedomie, že pretekom sa prizeráte na vlastné nebezpečenstvo a usporiadatelia nehradia prípadnú škodu spôsobenú na zdraví a majetku.