Súťaž o lístky na 53. Zlatú prilbu SNP - 28.8.2016 o 13:30 hod - vyhodnotenie

V 31. až 34. týždni na našej stránke prebiehala súťaž o vstupenky na 53. ročník  pretekov na plochej dráhe o Zlatú prilbu SNP. Na súťažné otázky vo všetkých štyroch kolách odpovedalo celkovo 99 súťažiacich, z ktorých bolo 14 odpovedí nesprávnych.

Po 2 vstupenky na novú tribúnu získavajú:

Peter HANUS

Miriama BIELICHOVÁ

Rudolf VIŠŇOVSKÝ

Jaroslav BOSÁK

Zdeno ŠKVARKA

 

2 vstupenky na tribúnu na štarte získava:

Jana ŠEBOVÁ                                        

Výhercom srdečne blahoželáme. Lístky si môžu vyzdvihnúť po predložení dokladu totožnosti v deň konania podujatia v „Informačnom centre“ pred vstupom do areálu.

 

Správna odpoveď na poslednú súťažnú otázku v 34. týždni:

Domáci pretekár Martin Vaculík patrí k najúspešnejším účastníkom Zlatej prilby SNP v jej celej histórii. Koľkokrát vyhral Martin Vaculík Zlatú prilbu SNP?    je   -  4 x (v rokoch 2008, 2009, 2014 a 2015)

Na súťažnú otázku odpovedalo 44 súťažiacich, z ktorých boli 2 odpovede nesprávne, resp. odpoveď bola z predchádzajúceho týždňa. Nakoľko v tomto kole bol zvýšený záujem o súťaž, organizátori sa rozhodli vyžrebovať až 2 výhercov.

2 vstupenky na novú tribúnu získava:

Jaroslav Bosák

Zdeno Škvarka