Zlatá Prilba SNP 2020

AMK PD Žarnovica tak isto ako aj ostatné kluby nie len z plochodáržneho športu sleduje aktuálnu situáciu a po presnejších informáciách bude informovať svojich fanúšikov o situácií v roku 2020.