Predpredaj vstupeniek na Zlatú prilbu SNP

PREDPREDAJ  VSTUPENIEK na 58. Zlatú prilbu SNP -  28.8.2022. - predpredaj sa skončil, v prípade záujmu nás prosím kontaktujte a budeme sa snažiť nájsť vhodné riešenie

Vstupenky na najstaršie motoristické podujatie na Slovensku – 58. ročník pretekov o Zlatú prilbu SNP, si aj tento rok môžete zakúpiť v predpredaji aj elektronickou formou, a to tak, že na adresu predpredaj@speedway.sk alebo predpredaj@zlataprilba.sk zašlete svoje meno a priezvisko, adresu, číslo telefónu a uvediete počet a typ vstupeniek / na tribúnu na štarte aj sektor, rad a číslo sedadla/ o ktoré máte záujem a ktoré je ešte voľné ( nižšie nájdete priebežne aktualizovaný obrázok s obsadenosťou tribúny na štarte). Následne Vám e-mailom zašleme potrebné údaje k úhrade. Po pripísaní uhradenej sumy na  účet, Vám bude e-mailom zaslaná elektronická vstupenka, ktorú bude potrebné si vytlačiť a v deň konania podujatia sa ňou preukázať v informačnom centre pred vstupom do areálu. Rezervácia sedadla je platná 1 pracovný deň od zaslania údajov na úhradu. Následne ak nebude platba za vstupenký pripísaná na účet, budú rezervované sedadlá uvoľnené do predaja.

Vstupenky cez internet je možné si zakúpiť do 25.8.2022 /pripísané na účet najneskôr 26.8.2022/, prípadne do vypredania kapacity štadióna / tribúny . 

CENA  VSTUPENIEK na 58. Zlatú prilbu SNP   

TRIBÚNA „ ŠTART“   -  cena vstupenky  – 12,- €

TRIBÚBA „ NOVÁ a OVÁL“  - základná cena vstupenky  – 8,- €

  • cena vstupenky pre dôchodcu  – 4,- €

Zľava na „tribúnu na  štarte“  sa nevzťahuje na deti do 10 rokov so sprievodom dospelej osoby.

ZŤP so sprievodom majú vstup do areálu štadióna zdarma a to iba na novú tribúnu alebo ovál.

PARKOVNÉ V AREÁLI  ŠTADIÓNA

Organizátor podujatia umožňuje aj parkovanie v zadnej časti areálu štadióna. Táto možnosť je výhradne v predpredaji, a nie je možné si zakúpiť parkovné v deň konania podujatia.

Parkovanie v areáli štadióna je možné pred podujatím iba do 13.00 hodiny. Po tomto čase už nebude možné parkovať v areáli.

Cena parkovného v predpredaji a v areáli je 2,- €, pri zakúpení 4 kusov vstupeniek je parkovné zdarma.

Počet parkovacích miest je limitovaný a po zaplnení parkoviska bude táto možnosť ukončená.

VŠEOBECNÉ POKYNY

Zakúpenú vstupenku nie je možné vrátiť, vymeniť a zaplatené vstupné sa nevracia. Po opustení priestoru štadióna vstupenka stráca platnosť. Akýkoľvek cudzí  zásah na vstupenke robí vstupenku neplatnou a jej majiteľovi nebude umožnený vstup na podujatie. Akékoľvek úpravy, alebo falšovanie sú považované za vážny priestupok a trestný čin.

V areáli športového štadióna je majiteľ vstupenky povinný dodržiavať všetky epidemiologické opatrenia, organizačný a návštevný poriadok /v sekcii Tlačivá a pokyny na www.speedway.sk/, pokyny usporiadateľa a usporiadateľskej služby. Organizátor nezodpovedá za škody spôsobené na majetku a zdraví návštevníkov.

Majiteľ vstupenky so vstupenkou nakladá na vlastnú zodpovednosť. V prípade kopírovania vstupenky sa držiteľ vstupenky vystavuje riziku, že nebude vpustený do športového areálu štadióna, a že ponesie všetky právne následky a škody z toho vyplývajúce.

ZRUŠENIE PODUJATIA 

Ak podľa oznamu predajcu v rozhlase na štadióne bolo oznámené zrušenie podujatia z dôvodu nepriaznivého počasia, bude kúpna cena za zakúpené vstupenky vrátená na účet, len po odovzdaní vstupeniek v informačnom centre a vyplnení žiadosti o vrátenie na bankový účet z ktorého bola vykonaná platba za vstupenky. Za vstupenky nepredložené v informačnom centre bezprostredne po ukončení podujatia nebude kúpna cena vrátená.

Poplatok za parkovné a zakúpený program k podujatiu /bulletin/ sa nevracia.

V prípade že dôjde k zrušeniu podujatia ešte pred dňom konania, bude čiastka vrátená na účet z ktorého prišla úhrada za nákup lístkov v predpredaji.

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Odoslaním objednávacieho e-mailu potvrdzujete oboznámenie sa so spracúvaním osobných údajov a  udeľujete  súhlas s prenosom osobných údajov  a súhlas so spracovaním osobných údajov, súhlasíte s vedením evidencie divákov, a to meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu a telefonický kontakt  po dobu 30 dní, po tejto dobe budú údaje zničené .