Predpredaj vstupeniek na Zlatú prilbu SNP

PREDPREDAJ  VSTUPENIEK na 56. Zlatú prilbu 25.8.2019.

Vstupenky na najstaršie motoristické podujatie na Slovensku – 56. ročník pretekov o Zlatú prilbu SNP, si aj tento rok môžete zakúpiť v predpredaji aj elektronickou formou, a to tak, že na adresu predpredaj@speedway.sk alebo predpredaj@zlataprilba.sk zašlete svoje meno a priezvisko a uvediete počet a typ vstupeniek o ktoré máte záujem. Následne Vám e-mailom zašleme potrebné údaje k úhrade. Po pripísaní uhradenej sumy na  účet, Vám bude e-mailom zaslaná elektronická vstupenka, ktorú bude potrebné si vytlačiť a v deň konania podujatia sa ňou preukázať v informačnom centre pred vstupom do areálu.

Vstupenky cez internet je možné si zakúpiť do 22.8.2019 /pripísané na účet najneskôr 23.8.2019/

CENA  VSTUPENIEK  V  PREDPREDAJI  cez  internet

Zakúpením vstupeniek cez internet  v predpredaji ušetríte, keďže cena v predpredaji je so zľavou. Zľava sa bude meniť po vypredaní série vstupeniek.

Prvá séria vstupeniek je so zľavou 20 % z ceny vstupenky v deň konania podujatia. Následne  sa zľava bude zmenšovať na 15 %, 10 % a posledná séria bude so zľavou iba 5 %. Aktuálna zľava : 5%

TRIBÚNA „ ŠTART“   -  cena vstupenky v deň konania podujatia – 10,- €

TRIBÚBA „ NOVÁ a OVÁL“  - základná cena vstupenky v deň konania podujatia – 7,- €

  • cena vstupenky pre dôchodcu v deň konania podujatia – 4,- €

Zľava na „tribúna  štart“  sa nevzťahuje na:  deti do 10 rokov so sprievodom dospelej osoby.

ZŤP so sprievodom majú vstup do areálu štadióna zdarma a to iba na novú tribúnu alebo ovál.

PARKOVNÉ V AREÁLI  ŠTADIÓNA

Organizátor podujatia prichádza aj s možnosťou parkovania v zadnej časti areálu štadióna. Táto možnosť je výhradne v predpredaji, a nie je možné si zakúpiť parkovné v deň konania podujatia.

Parkovanie v areáli štadióna je možné pred podujatím iba do 13.00 hodiny. Po tomto čase už nebude možné parkovať v areáli.

Cena parkovného v areáli je 2,- €, pri zakúpení 4 kusov vstupeniek je zľava z parkovného 50 %

Počet parkovacích miest je limitovaný a po zaplnení parkoviska bude táto možnosť ukončená.

VŠEOBECNÉ POKYNY

Zakúpenú vstupenku nie je možné vrátiť, vymeniť a zaplatené vstupné sa nevracia. Po opustení priestoru štadióna vstupenka stráca platnosť. Akýkoľvek cudzí  zásah na vstupenke robí vstupenku neplatnou a jej majiteľovi nebude umožnený vstup na podujatie. Akékoľvek úpravy, alebo falšovanie sú považované za vážny priestupok a trestný čin.

V areáli športového štadióna je majiteľ vstupenky povinný dodržiavať organizačný a návštevný poriadok /v sekcii Tlačivá a pokyny na www.speedway.sk /, pokyny usporiadateľa a usporiadateľskej služby. Organizátor nezodpovedá za škody spôsobené na majetku a zdraví návštevníkov.

Majiteľ vstupenky so vstupenkou nakladá na vlastnú zodpovednosť. V prípade kopírovania vstupenky sa držiteľ vstupenky vystavuje riziku, že nebude vpustený do športového areálu štadióna, a že ponesie všetky právne následky a škody z toho vyplývajúce.

ZRUŠENIE PODUJATIA  

Ak podľa oznamu predajcu v rozhlase na štadióne bolo oznámené zrušenie podujatia z dôvodu nepriaznivého počasia, bude kúpna cena za zakúpené vstupenky vrátená na účet, len po odovzdaní vstupeniek v informačnom centre a vyplnení žiadosti o vrátenie na bankový účet z ktorého bola vykonaná platba za vstupenky. Za vstupenky nepredložené v informačnom centre bezprostredne po ukončení podujatia nebude kúpna cena vrátená.

Poplatok za parkovné a zakúpený program k podujatiu /bulletin/ sa nevracia.

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Odoslaním objednávkového formulára potvrdzujete oboznámenie sa so spracúvaním osobných údajov a  udeľujete súhlas s prenosom osobných údajov  a súhlas so spracovaním osobných údajov .