Predpredaj vstupeniek na Zlatú prilbu SNP

PREDPREDAJ  VSTUPENIEK na 60. Zlatú prilbu SNP -  25.8.2024

            Vstupenky na najstaršie motoristické podujatie na Slovensku – 60. ročník pretekov o Zlatú prilbu SNP, si aj tento rok môžete zakúpiť v predpredaji aj elektronickou formou, a to tak, že na adresu predpredaj@speedway.sk alebo predpredaj@zlataprilba.sk zašlete svoje meno a priezvisko, adresu, číslo telefónu a uvediete počet a typ vstupeniek / na tribúnu na štarte aj sektor, rad a číslo sedadla/ o ktoré máte záujem. Následne čo najrýchlejšie Vám e-mailom zašleme potrebné údaje k úhrade. Až po pripísaní uhradenej sumy na účet, Vám bude e-mailom zaslaná elektronická vstupenka, ktorú bude potrebné si vytlačiť a v deň konania podujatia sa ňou preukázať v informačnom centre pred vstupom do areálu. Vstupenku zakúpenú v predpredaji je možné vymeniť za pásky iba v informačnom centre pred vstupom do areálu. Na predpredajovú vstupenku nebude umožnený vstup do areálu.

Rezervácia sedadla je platná 1 pracovný deň od zaslania údajov na úhradu. Následne ak nebude platba za vstupenky pripísaná na účet, budú rezervované sedadlá uvoľnené do predaja.

Vstupenky cez internet je možné si zakúpiť do 23.8.2024 /pripísané na účet najneskôr 24.8.2024/

CENA  VSTUPENIEK  v  PREDPREDAJI na 60. Zlatú prilbu SNP

1. séria vstupeniek bude za pôvodnú cenu ako minulý rok a bude v predaji do dátumu objednávky 24.7.2024

2. séria vstupeniek bude stále lacnejšia ako v deň konania podujatia a bude v predaji do dátumu objednávky 24.8.2024

TRIBÚNA „ ŠTART“   -  cena vstupenky – 1. séria  – 13,- €

                                                                   2. séria – 14,- €

TRIBÚBA „ NOVÁ a OVÁL“  - cena vstupenky  – 10,- €

  • cena vstupenky pre dôchodcu  – 5,- €

PARKOVNÉ  -                       2,- €

Programový bulletin v predpredaji -           3 ,- €

CENA  VSTUPENIEK  v deň konania podujatia

TRIBÚNA „ ŠTART“   -  cena vstupenky  – 15,- €  ( nepredané vstupenky v predpredaji - nie je možnosť výberu miesta )

TRIBÚBA „ NOVÁ a OVÁL“  - základná cena vstupenky  – 11,- €

  • cena vstupenky pre dôchodcu  – 5,- €

Zľava na „tribúnu na štart“  sa nevzťahuje na deti do 10 rokov so sprievodom dospelej osoby ani na dôchodcov.

Deti do 10 rokov so sprievodom platiacej dospelej osoby a ZŤP so sprievodom majú vstup do areálu štadióna zdarma a to iba na novú tribúnu alebo ovál.

PARKOVNÉ V AREÁLI  ŠTADIÓNA

Organizátor podujatia opäť umožnuje aj možnosť parkovania v zadnej časti areálu štadióna. Táto možnosť je výhradne v predpredaji, a nie je možné si zakúpiť parkovné v deň konania podujatia.

Parkovanie v areáli štadióna je možné pred podujatím iba do 13.00 hodiny. Po tomto čase už nebude možné parkovať v areáli.

Cena parkovného v areáli je 2,- €, pri zakúpení 4 kusov vstupeniek je parkovné zdarma.

Počet parkovacích miest je limitovaný a po zaplnení parkoviska bude táto možnosť ukončená.

VŠEOBECNÉ POKYNY

Zakúpenú vstupenku nie je možné vrátiť, vymeniť a zaplatené vstupné sa nevracia. Po opustení priestoru štadióna vstupenka stráca platnosť. Akýkoľvek cudzí  zásah na vstupenke robí vstupenku neplatnou a jej majiteľovi nebude umožnený vstup na podujatie. Akékoľvek úpravy, alebo falšovanie sú považované za vážny priestupok a trestný čin.

V areáli športového štadióna je majiteľ vstupenky povinný dodržiavať všetky opatrenia, organizačný a návštevný poriadok /v sekcii Tlačivá a pokyny na www.speedway.sk/, pokyny usporiadateľa a usporiadateľskej služby. Organizátor nezodpovedá za škody spôsobené na majetku a zdraví návštevníkov.

Majiteľ vstupenky so vstupenkou nakladá na vlastnú zodpovednosť. V prípade kopírovania vstupenky sa držiteľ vstupenky vystavuje riziku, že nebude vpustený do športového areálu štadióna, a že ponesie všetky právne následky a škody z toho vyplývajúce.

 

ZRUŠENIE PODUJATIA  

Ak podľa oznamu predajcu v rozhlase na štadióne bolo oznámené zrušenie podujatia z dôvodu nepriaznivého počasia, bude kúpna cena za zakúpené vstupenky vrátená na účet, len po odovzdaní vstupeniek/pások v informačnom centre a vyplnení žiadosti o vrátenie na bankový účet z ktorého bola vykonaná platba za vstupenky. Za vstupenky nepredložené v informačnom centre bezprostredne po ukončení podujatia nebude kúpna cena vrátená.

Poplatok za parkovné a zakúpený program k podujatiu /bulletin/ sa nevracia.

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Odoslaním objednávkového formulára potvrdzujete oboznámenie sa so spracúvaním osobných údajov a  udeľujete  súhlas s prenosom osobných údajov  a súhlas so spracovaním osobných údajov, súhlasíte s vedením evidencie divákov, a to meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu a telefonický kontakt  po dobu 30 dní, po tejto dobe budú údaje zničené .

Aktuálna cena VSTUPNÉHO v predpredaji:

 

Aktuálne volné miesta na tribúne na Štarte: