Vstupné na 53. Zlatú prilbu SNP - 28.8.2016 od 13:30 hod

Zlatá Prilba SNP

Prípravy na tohtoročnú Zlatú prilbu sú v plnom prúde, finalizuje sa štartovná listina, zabezpečuje sa všetko potrebné na plynulý chod podujatia, kompletizuje sa informačný bulletin a upresňuje sa sprievodný program, tombola a aj vstupné.

Vstupné na 53. Zlatú prilbu SNP sa aj napriek zhoršujúcej situácii so sponzormi meniť nebude a bude rovnaké ako posledné roky.

Na „starú“ tribúnu na štarte je vstupné 8,- € a neplatia tu žiadne zľavy. Na novú tribúnu a na ovál je základné vstupné vo výške 5,- €, dôchodcovia majú vstupné vo výške 3,- €.

Na podujatie môžu ísť zdarma ZŤP aj so sprievodom, pokiaľ je potrebný a deti do 10 rokov.

Tešíme sa na vašu návštevu a veríme že prežijete príjemný športový zážitok.