Večer Majstrov 2016 - ocenenie Viktora Beňa

V sobotu 17. decembra 2016 púchovské divadlo patrilo nielen najlepším športovcom jednotlivých disciplín Slovenskej motocyklovej federácii, ale aj priaznivcom, členom, či funkcionárom SMF, ktorí prispeli k rozvoju a propagácii motocyklového športu na Slovensku.

Slovenská motocyklová federácia pripravila aj tento rok tradičnú bodku za  motoristickou sezónou „VEČER MAJSTROV SMF 2016“ . V rámci slávnostného večera boli ocenení a dekorovaní  víťazi jednotlivých disciplín SMF, jazdci, ktorí na medzinárodných podujatiach úspešne reprezentovali Slovensko, ďalej funkcionári a členovia SMF, medzi ktorými bol aj náš člen a dlhoročný činovník pre životné prostredie pán Viktor Beňo.

V októbri 2016 pán Viktor Beňo oslávil krásne životné jubileum 70 rokov ku ktorému mu všetci členovia Automotoklubu Plochá dráha Žarnovica srdečne blahoželáme, prajeme mu do ďalších rokov veľa zdravia a zároveň mu ďakujeme za jeho činnosť a prácu v našom klube.