Súťaž o lístky na 54. Zlatú prilbu SNP - 27.8.2017 o 13:30 hod - vyhodnotenie

V 31. až 34. týždni na našej stránke prebiehala súťaž o vstupenky na 54. ročník pretekov na plochej dráhe o Zlatú prilbu SNP. Na súťažné otázky vo všetkých štyroch kolách odpovedalo celkovo 104 súťažiacich, z ktorých bolo 17 odpovedí nesprávnych. 

Správna  odpoveď na otázku v 34. týždni:

Martin Vaculík štartoval na Zlatej prilbe SNP doteraz 9 krát. Okrem prvenstiev skončil ešte raz na druhom a raz na treťom mieste. Koľkokrát štartoval vo finále Zlatej prilby SNP?

je  8 krát, pri premiére v roku 2005 -  13. miesto, 4. miesto v roku 2006, potom už len umiestnenia na stupňoch víťazov (5 – 1 – 1).

 

Na poslednú súťažnú otázku odpovedalo 32 súťažiacich, z ktorých bolo 10 odpovedí  nesprávnych.

2 vstupenky na novú tribúnu získava:

Denisa Miškeje                                       

 

Zo súťažiacich, ktorí odpovedali na súťažné otázky vo všetkých štyroch kolách správne, sme vyžrebovali výherkyňu  2 vstupeniek na novú tribúnu:

Gabrielu Paštrnákovú

Výherkyniam srdečne blahoželáme. Lístky si môžete vyzdvihnúť v deň konania podujatia v „Informačnom centre“ pred vstupom do areálu.

 

2 vstupenky na tribúnu na štarte získava:

Igor ĎURANKA                                    

Výhercom srdečne blahoželáme. Lístky si môžu vyzdvihnúť po predložení dokladu totožnosti v deň konania podujatia v „Informačnom centre“ pred vstupom do areálu.